Kalite Komisyonu Faaliyetleri kapsamında  Kurum içi iç Değerlendirme Raporunun "Eğitim ve Öğretim" Başlığı için toplantı yapılacak.