Kalite Komisyonu Faaliyetleri kapsamında  Kurum içi iç Değerlendirme Raporunun "Araştırma Geliştirme" Başlığı için toplantı yapılacak.