Kalite Komisyonu Faaliyetleri kapsamında  Kurum içi iç Değerlendirme Raporunun "Yönetim Sistemi" Başlığı için toplantı yapılacak.