- Yabancı Diller Yüksekokulu

- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu