AGÜ'nün kendisi 3. nesil yenilikçi bir üniversite projesidir.  Bu çerçevede kurulduğu günden bu yana 10'larca arama konfernasına 700'ün üzerinde uluslararası ve ulusal iş ve sanayi dünyası temsilcileri davet edilmiş, bu arama konferansları çalıştayları neticesinde üretilen raporlar ile Kalkınma Bakanlığına "Yükseköğretimde Sosyo Teknik Eğitim Modeli Sistem ve Süreç Tasarımı" başlıklı bir proje sunulmuş, bu projenin 1. fazı olan tasarım fazı Kalkınma Bakanlığı'nca 3 yıl boyunca desteklenmiş, ardından 2. fazı olan uygulama fazının seçilen pilot bir programda (Elektrik Elektronik Mühendisliği Lisans programı) hayata geçirilmesi projesi de yine Kalkınma Bakanlığı'nca  2 yıl boyunca desteklenmiştir.

Ekte birinci faz olan tasarım fazının sonunda onlarca raporun harmanlanmasıyla özet mahiyetinde bir sonuç raporu üretilmiştir.  

Bu rapor AGÜ'nün ileride varmak istediği 3. nesil yenilikçi ve kaliteli bir üniversite modelinin yol haritasının özetidir.

Yenilikçi Üniversite Tasarımı - AGÜ Modeli