2020 yılında üniversitemiz iç paydaşlarından akademik ve idari persponelimize ayrı ayrı Personel Daire Başkanlığınca bir memnuniyet anket çalışması hazırlanmış, Üst Yönetimce anket soruları olgunlaştırılmış, anket çalışması yürütülmüş ve anket çalışma sonuçlarından Yönetim Bilimleri Fakültesi Sorumluluğunda bir rapor üretilmiştir.

İngilizce olarak hazırlanan bu rapora aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.