2020 Yılında geçirilen İzleme Programı (Ara Dış Değerlenidrme) sonrası YÖKAK tarafından hazırlanan Kurumsal İzleme Raporu (KİR)

Yıllık hazırlanan Kurum İç Değerlendirme Raporlarına (KİDR) yönelik YÖKAK tarafından hazırlanan Kurum İç Değerlendirme Raporu Geri Bildirim Raporu (KİDRGBR)

5 yılda bir yapılan ve ilki 2017 yılında gerçekleşen Dış Değerlendirme Sonucunda Dış Değerlendirme Takımı tarafından hazırlanan Kurum Geri Bildirim Raporu (KGBR)