5 yılda bir yapılan ve ilki 2017 yılında gerçekleşen Dış Değerlendirme Sonucunda Dış Değerlendirme Takımı tarafından hazırlanan Kurum Geri Bildirim Raporu (KGBR)

Yıllık hazırlanan Kurum İç Değerlendirme Raporlarına (KİDR) yönelik YÖKAK tarafından hazırlanan Kurum İç Değerlendirme Raporu Geri Bildirim Raporu (KİDRGBR)