YÖKAK tarafından hazırlanan Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlama Kılavuzunu buradan indirebilirsiniz.